Tin tức - TP.HCM điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Ngày đăng:
07/02/2018

Hôm nay, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì lễ trao quyết định nhân sự cho lãnh đạo một số đơn vị.

UBND TPHCM quyết định điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Hà giữ chức Tổng giám đốc công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định bà Phạm Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Tài chính tham gia BCH, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Pôn, Phó TGĐ tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV tổng công ty; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Pôn


Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Minh, Trưởng phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính TPHCM; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Minh, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp


Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc, thành viên không chuyên trách HĐTV, TGĐ công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.


Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM


Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm công tác mới và mong các đồng chí sớm tiếp cận công việc mới và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Vietnamnet