Tin tức - Có thể lấy phiếu tín nhiệm bộ trưởng sớm hơn, ngay giữa năm

Ngày đăng:
08/03/2018

Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu và phê chuẩn, trong đó có các bộ trưởng, có thể được đẩy lên sớm hơn, ngay giữa năm nay thay vì cuối năm.

Theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 22 của UB Thường vụ QH diễn ra trong 2 đợt, đợt 1 vào ngày 12-13/3, đợt 2 ngày 20-22/3.

Theo đó, ngày làm việc cuối cùng của phiên họp, UB Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu và phê chuẩn, trong đó có các bộ trưởng.Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu và phê chuẩn dự kiến sẽ thực hiện sớm hơn 

Đây là một nội dung mới vừa được bổ sung vào chương trình của phiên họp. Cụ thể, sáng 22/3, Ủy ban Thường vụ QH sẽ nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý trình bày tờ trình về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu và phê chuẩn.

Theo quy định tại nghị quyết 85 năm 2015 của QH về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, QH, HĐND sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ, vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ, tức là vào kỳ họp 6 QH vào cuối năm.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến đề xuất đẩy việc lấy phiếu tín nhiệm lên sớm hơn, từ kỳ họp kỳ 6 vào cuối năm nay lên kỳ họp thứ 5, dự kiến diễn ra vào tháng 5-6. Do việc này trái với nghị quyết 85 nên UB Thường vụ QH cần thảo luận. 

Theo ông Trần Văn Tuý, QH đã trải qua 2 đợt lấy phiếu tín nhiệm gần 100 cán bộ do QH bầu và phê chuẩn.

Cụ thể, năm 2013, QH lấy phiếu tín nhiệm 47 người và 50 người trong năm 2014.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại QH năm 2013 có 18 người có tỷ lệ “tín nhiệm cao” từ 50% trở lên; 34 người “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm” từ 50% trở lên; không có người “tín nhiệm thấp” từ 50% trở lên và có 16 người “tín nhiệm thấp” từ 10% đến dưới 50%.

Còn năm 2014 có 25 người được “tín nhiệm cao” từ 50% trở lên; không có ai “tín nhiệm thấp” từ 50% trở lên; có 17 người “tín nhiệm thấp” từ 10% đến dưới 50%.

Kết quả các đợt lấy phiếu tín nhiệm trước cho thấy, ở lần lấy phiếu sau, số người có tỷ lệ “tín nhiệm cao” từ 50% trở lên tăng 11,7%.

Nguồn: Vietnamnet