Tin tức - Nghệ sỹ vẽ 20 hiệu ứng kỳ ảo khi sử dụng 20 loại chất kích thích khác nhau

Ngày đăng:
05/01/2019

 

Brian Pollett, hay còn có nick-name Pixel-Pusha, đã tự đẩy mình đến giới hạn bằng cách sử dụng mỗi ngày một loại chất kích thích khác nhau trong 20 ngày và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.

"Hãy hình dung quá khứ, tương lai, thời gian tuyến tính, tất cả đều biến mất. Bạn chỉ tập trung vào thực tại hiện hữu. Ý niệm về một ngày mai chỉ còn là điều lố bịch. Tôi tạo ra các tác phẩm mà không màng đến sự đánh giá của người ngoài, tôi chỉ đơn giản là tạo ra các tác phẩm thật nhất với chính mình"

Day 1 — Butylone

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-40

Day 2 — G.H.B.

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-32

Day 3 — Codeine

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-33

Day 4 — T.H.C.

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-34

Day 5 — Alcohol

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-35

Day 6 — Nitrous

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-36

Day 7 — Cocaine

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-37

Day 8 — Psilocybin

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-38

Day 9 — 4-HO-MIPT

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-39

Day 10 — Poppers

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-21

Day 11 — DMT

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-22

Day 12 — Ether

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-23

Day 13 — 25I

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-24

Day 14 — MXE

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-25

Day 15 — MDMA

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-26

Day 16 — Amphetamine

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-27

Day 17 — Mescaline

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-28

Day 18 — Ketamine

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-29

Day 19 — LSD

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-30

Day 20 — Love

how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-brian-pollett-31

 

Nguồn: guu.vn